Giới thiệu
PC-Covid là ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia
PC-Covid được được phát triển phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, để Việt Nam có thể "bình thường mới".
Các tính năng chính của ứng dụng: Cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, Quét mã QR, Khai báo y tế, Khai báo di chuyển nội địa, Phản ánh của người dân, Thông tin tiêm vắc xin, Thông tin xét nghiệm, Thẻ thông tin Covid-19, Truy vết tiếp xúc gần, Mật độ di chuyển, Xu hướng lây nhiễm, Bản đồ nguy cơ...
Thông tin liên hệ: lienhe@pccovid.gov.vn
Cơ quan chủ trì
Đơn vị vận hành
Đơn vị tài trợ phát triển