ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG & CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
PC-Covid: Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia
Người dùng vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng ("Điều khoản") trước khi tiến hành cài đặt bất kỳ phần nào của Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia ("PC-Covid") (bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các file và tài liệu liên quan). Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây.
Điều 1. Giới thiệu về ứng dụng PC-Covid
PC-Covid là Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia.
Địa chỉ trang web giới thiệu: www.pccovid.gov.vn.
Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đơn vị vận hành: Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia.
Doanh nghiệp tài trợ phát triển: Bkav, Viettel, VNPT.
PC-Covid được được phát triển phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, để Việt Nam có thể "bình thường mới".
Các tính năng chính của ứng dụng: Cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, Quét mã QR, Khai báo y tế, Khai báo di chuyển nội địa, Phản ánh của người dân, Thông tin tiêm vắc xin, Thông tin xét nghiệm, Thẻ Covid-19, Truy vết tiếp xúc gần, Mật độ di chuyển, Xu hướng lây nhiễm, Bản đồ nguy cơ...
Điều 2. Cập nhật
Điều khoản này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Cơ quan phát triển ứng dụng, phiên bản cập nhật sẽ được công bố tại website: http://www.pccovid.gov.vn . Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Người dùng có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.
Điều 3. Quyền truy cập
Khi sử dụng Ứng dụng, Người dùng đồng ý cho phép ứng dụng có quyền sử dụng những chức năng sau trên điện thoại của mình, tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy, bạn thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này:
(1) Đọc và ghi lịch sử tiếp xúc.
(2) Sử dụng Bluetooth và quyền truy cập vị trí (Android) để ghi nhận tiếp xúc gần bằng công nghệ năng lượng thấp (BLE).
(3) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn.
(4) Sử dụng Camera để quét mã QR.
(5) Truy cập ảnh, video, âm thanh và tệp để lưu mã QR về điện thoại.
Xem thêm chính sách về quyền sử dụng tính năng Bluetooth tại: https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth
Điều 4. Đăng ký thông tin cá nhân
Người dùng có quyền lựa chọn đăng ký thông tin cá nhân của mình để nhận được hướng dẫn, trợ giúp của cơ quan y tế khi cần thiết. Thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, Số điện thoại, Địa chỉ.
Bằng việc đăng ký thông tin cá nhân, người dùng đồng ý cho cơ quan y tế sử dụng với mục đích phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Người dùng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc sử dụng, đăng ký thông tin.
Điều 5. Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền
Dữ liệu của người dùng phục vụ phân tích, truy vết các ca nhiễm, ca nghi nhiễm sẽ được lưu trữ và bảo mật bởi cơ quan chính phủ và chỉ sử dụng vào mục đích giúp người dân bảo vệ sức khoẻ và chống dịch bệnh, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích thương mại, không xâm phạm đời tư.
Ngoài các mục đích trên, đơn vị phát triển ứng dụng không được phép thu thập, sử dụng thông tin của người dùng vào bất kỳ mục đích gì khác. Và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể gây tổn hại hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào về quyền riêng tư của người dùng theo luật pháp Việt Nam hoặc chính sách của ứng dụng PC-Covid.
Điều 6. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin
Cho phép người dùng lựa chọn đăng ký thông tin cơ bản về cá nhân mình, bao gồm: Họ và tên, Số điện thoại và Địa phương nơi cư trú.
Người dùng nhận được thông tin, cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm, được các cơ quan y tế liên hệ, hướng dẫn và hỗ trợ y tế kịp thời nếu đã từng tiếp xúc gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm (cũng sử dụng PC-Covid).
Về phía cơ quan chức năng: nhanh chóng xác định, khoanh vùng, cách ly, hỗ trợ các ca nhiễm, ca nghi nhiễm và những người có tiếp xúc gần họ.
Điều 7. Quyền, trách nhiệm của người dùng
Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin. Người dùng đảm bảo khai báo các thông tin chính xác, có độ xác thực cao.
Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin Người dùng theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình sử dụng ứng dụng, Người dùng được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ theo quy định. Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, Người dùng hãy thông báo cho chúng tôi qua đội ngũ hỗ trợ PC-Covid.
Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
Đội ngũ phát triển ứng dụng PC-Covid.
Liên hệ: lienhe@pccovid.gov.vn
Website: https://www.pccovid.gov.vn/